พุดซ้อน

พุดซ้อนเป็นไม้พุ่มที่นิยมนำมาแต่งสวนกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากออกดอกตลอดทั้งปี และเมื่อดอกบานเต็มต้นจะมีกลิ่นหอมแรงตลอดวัน พุดซ้อนเป็นไม้ที่ต้องการแสงแดดจัดและรดน้ำเป็นประจำ หากได้รับแสงแดดไม่เพียงพอจะทำให้ไม่ค่อยออกดอก
ชื่อภาษาอังกฤษ:Cape Jasmine
ประเภท:ไม้พุ่ม
ความสูง:1.8 เมตร
การเจริญเติบโต:ปานกลาง
แสดงแดด:แดดจัด
ต้องการน้ำ:เป็นประจำ
สีของดอก:ขาว
กลิ่นของดอก:มีกลิ่นหอม
สีของใบ:เขียว
การผลัดใบ:ใบไม่ร่วง
ฤดูกาลออกดอก:ทั้งปี