ม่วงมงคล

Glory bush หรือเรียกอีกชื่อว่า ม่วงมงคล เป็นไม้พุ่มขนาดใหญ่และขนาดกลาง หากได้รับความชื้นและแร่ธาตุมากเพียงพอ จะออกดอกสีม่วงสดใสเกือบทั้งต้น ม่วงมงคลจะเริ่มแตกใบแตกยอดเมื่อต้นฤดูฝน สามารถตัดแต่งกิ่งได้ในช่วงฟดูหนาว
ชื่อภาษาอังกฤษ:Glory Bush
ประเภท:ไม้พุ่ม
ความสูง:3.5 เมตร
การเจริญเติบโต:ปานกลาง
แสงแดด:แดดปานกลาง
ต้องการน้ำ:เป็นประจำ
สีของดอก:ม่วง
กลิ่นของดอก:ไม่มีกลิ่น
สีของใบ:เขียวเข้ม
การผลัดใบ:ใบไม่ร่วง
ฤดูกาลออกดอก:ทั้งปี