พวงครามออสเตรเลีย

พวงครามออสเตรเลียเป็นพืชเขตร้อน ตระกูลไม้เลื้อยขนาดใหญ่ ดูแลง่าย มีลักษณะคล้ายช่อม่วงพวงครามของไทย แต่จะมีขนาดดอกที่ใหญ่กว่าและสีของดอกที่สดใสกว่า ออกดอกตลอดทั้งปี ใบมีขนาดใหญ่และมีขน สามารถดักจับฝุ่นละออกได้ดี ดอกมีสีม่วงลักษณะคล้ายรูปดาว
ชื่อภาษาอังกฤษ:Queen's Wreath
ประเภท:ไม้เลื้อย
ความสูง:10.0 เมตร
การเจริญเติบโต:เร็ว
แสดงแดด:แดดจัด
ต้องการน้ำ:ปานกลาง
สีของดอก:ม่วง
กลิ่นของดอก:ไม่มีกลิ่น
สีของใบ:เขียวเข้ม
การผลัดใบ:ใบไม่ร่วง
ฤดูกาลออกดอก:ทั้งปี