Categories
ท่องเที่ยว

มัลดีฟส์อยู่ประเทศอะไร

หลายๆท่านอาจเข้าใจผิดเกี่ยวกับมัลดีฟส์ ซึ่งจริงๆแล้วมัลดีฟส์นั้นไม่ใช่ หมู่เกาะ จังหวัด หรือชื่อรัฐ แต่เป็นชื่อของ “ประเทศ” และมีชื่อเรียกเป็นทางการคือ “สาธารณรัฐมัลดีฟส์” โดยประเทศมัลดีฟส์ได้ประกาศยกเลิกระบบสุลต่านและได้เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 1968 หลังจากประกาศเอกราชจากประเทศอังกฤษในวันที่ 26 กรกฎาคม 1887 เป็นเวลา 79 ปี

สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของศรีลังกา เมื่อวัดจากที่เส้นศูนย์สูตร

ลักษณะภูมิศาสตร์

มีเกาะเล็กๆมากกว่า 1,190 เกาะ ซึ่งแบ่งเป็นหมู่เกาะใหญ่ๆได้ 26 หมู่เกาะ ทอดยาว 820 กิโลเมตร จากทางเหนือไปยังทิศใต้ และ กินพื้นที่ยาว 120 กิโลเมตร จากทางตะวันออกไปยังทิศตะวันตก 202 เกาะของที่นี่ถูกใช้เป็นที่อยู่อาศัย และ 87 เกาะ ถูกใช้ทำโรงแรมหรือรีสอร์ท

สภาพภูมิอากาศ

โดยทั่วไปอากาศจะร้อนและชื้น แดดจ้าตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 29-32 องศาเซลเซียส

เครื่องแต่งกาย

ชาวบ้านส่วนใหญ่นิยมสวมเสื้อผ้าที่ทำจากผ้าฝ้าย เนื่องจากระบายอากาศและซับเหงื่อได้ดี เหมาะกับสภาพภูมิอากาศที่นี่

ประชากร

ในปี ค.ศ. 1998 จากการสำรวจพบว่ามัลดีฟส์มีประชากรทั้งหมดประมาณ 270,000 คน ประวัติศาสตร์ได้บันทึกไว้ว่า บนเกาะแห่งนี้มีประชากรมาอาศัยอยู่เป็นเวลานานกว่า 3,000 ปี โดยนิสัยของประชากรมีความเป็นมิตรและใจดี

วัฒนธรรม

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม

ภาษา

Dhivehi เป็นภาษาหลักของประเทศมัลดีฟส์ ส่วนภาษาอังกฤษนั้นถูกใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อใช้สื่อสารกับนักท่องเที่ยว เนื่องจากในแต่ละปี มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังมัลดีฟ์เป็นจำนวนมาก รองลงมาคือ ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอิตาลีและญี่ปุ่น

เศรษฐกิจ

ประเทศมัลดีฟส์มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยปีละ 10เปอร์เซนต์ การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักของที่นี่ รองลงมาคือ การประมงและการค้า

เงินตรา

สกุลเงินมัลดีฟส์คือ รูฟียา (Rufiyaa) และลารี่ (Laari)

การศึกษา

อัตราการรู้หนังสือเป็น 98% ตามมาตรฐานการศึกษาในเขตภูมิภาค

สุขภาพ

สิ่งอำนวยความสะดวกในการดูแลสุขภาพ โรงพยาบาลมีการรักษาทางการแพทย์ที่ทันสมัย รีสอร์ทบางแห่งมีแพทย์ประจำอยู่สำหรับกรณีฉุกเฉินจากดำน้ำ

เวลาท้องถิ่น

GMT + 5 ชั่วโมง

ชั่วโมงทำการ

ตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดี 7.30-14.30 ในภาครัฐบาล และเวลา 9.00-5.00 ในภาคเอกชน

การสื่อสาร

มัลดีฟส์จะมีระบบการสื่อสารที่ทันสมัย ระบบดาวเทียมสื่อสารทางไกลระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีบริการอินเทอร์เน็ตและห้เช่าโทรศัพท์มือถือใรายวันอีกด้วย

ระบบไฟฟ้า

ไฟฟ้า AC 230-240 โวลต์